English

Prehlásenie

Kliknutím na tlačítko "OK" vstupujem do ďalších úrovní stránok a podstránok umiestnených na verejnej sieti Internet a to na doméne haluze.sk a všetkých subdoménach, vrátane subdomény halbot.haluze.sk a týmto potvrdzujem nižšie uvedené skutočnosti:
  1. Je mi viac ako 18 rokov
  2. Pokiaľ sa nachádzam v štáte, v ktorom sú hranica dospelosti a samostatnej právnej zodpovednosti stanovené inak ako je v Slovenskej republike, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky dospelosti a samostatnej právnej zodpovednosti a možnosti vstupu na všetky stránky a podstránky hore uvedenej domény
  3. Súhlasím s prezeraním a použitím sexuálne orientovaného a pornografického materiálu, materiálu zobrazujúceho mŕtvych ľudí alebo zvieratá, znetvorené osoby alebo zvieratá, časti ľudských tiel alebo zvierat, dopravné a iné nehody, vulgarizmy, či iný materiál, ktorý by mohol ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže (ďalej len "Materiál") pre svoju osobnú potrebu a to výlučne v súkromí. Prehlasujem, že takýto Materiál ma neuráža, nepohoršuje a na uvedené stránky a podstránky hore uvedenej domény vstupujem celkom dobrovoľne
  4. Budem si vyberať, prezerať a používať iba také materiály, ktoré neporušujú zákony štátu, v ktorom sa nachádzam
  5. Neposkytnem ani nepriamo neumožním prístup k materiálom získaných z týchto stránok a podstránok osobám, ktoré nespĺňajú podmienky tohto Prehlásenia a nepotvrdili súhlas s týmto Prehlásením. Takisto neumožním šírenie, prezentovanie alebo inú formu publikovania Materiálu tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu mravnej výchovy detí a mládeže alebo k navádzaniu na ohrozenie mravnej výchovy detí a mládeže

Pokiaľ spĺňate všetky tieto podmienky uvedené v bodoch 1 až 5, vstúpte, ale pokiaľ nespĺňate všetky podmienky tohto Prehlásenia, opustite prosím ihneď všetky stránky a podstránky hore uvedenej subdomény.

OKNesúhlasím s podmienkami a želám si opustiť tieto stránky